Algemene Voorwaarden

Schouwenburg Catering Algemene Voorwaarden
Door het gebruik van de diensten van ons cateringbedrijf verklaart de klant akkoord te gaan met de
onderstaande voorwaarden en bepalingen.

1. Offertes
De offertes gemaakt door Schouwenburg Catering zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 14 dagen,
tenzij anders aangegeven.

2. Boekingen en betalingen
Alle boekingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en worden bevestigd door aanbetaling van 50%
van het offertebedrag. De datum van uw evenement is pas voor u gereserveerd en bevestigd na
ontvangst van de aanbetaling. Het resterende bedrag inclusief nacalculatie, extra aantal personen,
eventuele wijzigingen en andere bijkomende kosten wordt na het evenement in rekening gebracht.
De aanbetaling moet binnen de betalingstermijn van 14 dagen worden voldaan. Deze termijn geldt
ook voor de betaling van de eindfactuur.

3. De prijs
Tarieven en prijzen
a. Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
b. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.

Prijsstijgingen
a. In geval van onvoorziene omstandigheden zoals, maar niet beperkt tot, verhogingen van
grondstofprijzen, arbeidskosten of andere operationele kosten, behouden wij ons het recht voor om
met de klant in gesprek te gaan over eventuele aanpassingen van de overeengekomen prijzen.

4. Projectmanagement fee
Wanneer Schouwenburg Catering door de opdrachtgever ook verantwoordelijk wordt gesteld voor
de begeleiding en coördinatie van overige externe partijen; bijvoorbeeld inkoop en/of logistiek
tenten, wc wagen, locatiehuur of andere zaken, hanteren wij een projectmanagement fee van 7,5%
van totaalbedrag op de eindfactuur, exclusief eten, dranken en personeelskosten.

5. Annulering en wijzigingen
Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (meer dan 25% ) annuleert dient de
uit de annulering voortvloeiende schade aan Schouwenburg Catering vergoed te worden. De omvang
van het te betalen schadebedrag hangt samen met het moment van annulering en bedraagt een
daarop afgestemd percentage van het totaalbedrag van de geannuleerde overeenkomst of van het
geannuleerde deel van de overeenkomst. De volgende staffel wordt hierbij gehanteerd:

a. Bij annulering van de boeking 60 dagen voorafgaand aan het evenement, wordt de aanbetaling
terugbetaald.
b. Bij annulering tussen de 60 en 30 dagen voorafgaand aan het evenement krijgt de klant 50% van
de aanbetaling terug.
c. Bij annulering tussen de 30 en 14 dagen voorafgaand aan het evenement krijgt de klant de
aanbetaling niet terug.
d. Bij annulering tussen de 14 en 7 dagen voorafgaand aan het evenement ontvangt de klant een
factuur van 25% van het resterende bedrag.
e. Bij annulering tussen de 7 en 0 dagen voorafgaand aan het evenement dient de klant het volledige
factuurbedrag te betalen / ontvangt de klant de volledige factuur van het resterende bedrag (minus
de aanbetaling).

6. Wijzigingen
a. Eventuele wijzigingen in de boeking, zoals het aantal gasten of het menu, dienen minimaal 7 dagen
voorafgaand aan het evenement schriftelijk te worden doorgegeven. Mondelinge/telefonische
wijzigingen zijn niet geldig en dienen te allen tijde schriftelijk (per e-mail) te worden bevestigd door
de klant.
b. Wijzigingen in het aantal gasten kan schriftelijk vóór het accepteren van de offerte; hierop volgt
mogelijk een wijziging van de offerte. Bij wijzigingen in het aantal gasten ná acceptatie van de offerte
en reservering van de datum door middel van 50% aanbetaling zijn de volgende beperkingen geldig:
– wijzigingen dienen minimaal 7 dagen voorafgaand aan het evenement schriftelijk per e-mail te
worden doorgegeven;
– het aantal gasten kan onbeperkt verhoogd worden tot 7 dagen voorafgaand aan het evenement.
Het verhogen van het aantal gasten kan in sommige gevallen leiden tot extra personeelskosten. Wij
zullen de klant hierover vooraf inlichten;
– het aantal gasten kan met maximaal 10% van het in de offerte overeengekomen aantal gasten
verlaagd worden tot 7 dagen voorafgaand aan het evenement. Indien dit percentage hoger ligt, moet
een nieuwe offerte worden opgemaakt en door de klant worden geaccepteerd middels 50%
aanbetaling om de datum van het evenement te reserveren;
– wijzigingen in het aantal gasten die later dan 7 dagen voorafgaand aan het evenement
plaatsvinden, geldt het volgende: per extra gast wordt de vergoeding per gast berekend (zie offerte).
Bij een minder aantal gasten wordt het totale aantal van de laatste schriftelijke wijziging (minimaal 7
dagen van tevoren) berekend.

7. Verantwoordelijkheden van de klant
a. De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van accurate en volledige informatie met
betrekking tot het evenement, inclusief het aantal gasten, dieetwensen en eventuele speciale
verzoeken.

b. Schade aan of verlies van eigendommen van het cateringbedrijf of derden veroorzaakt door
nalatigheid of wangedrag van de klant of de gasten van het evenement is de verantwoordelijkheid
van de klant.

8. Dienstverlening
a. Ons cateringbedrijf zal zorg dragen voor het leveren van voedsel en dranken volgens de
overeengekomen specificaties en kwaliteitsnormen.
b. Eventuele wijzigingen of aanpassingen aan het menu dienen minimaal 7 dagen voorafgaand aan
het evenement schriftelijk te worden doorgegeven.
c. Het cateringbedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het menu aan te brengen indien
noodzakelijk, bijvoorbeeld vanwege onvoorziene omstandigheden of prijsstijgingen van ingrediënten.

9. Aansprakelijkheid
a. Het cateringbedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, letsel of verlies
die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten, behalve in geval van grove nalatigheid of
opzettelijk wangedrag van het cateringbedrijf.
b. Het cateringbedrijf is niet verantwoordelijk voor enige allergische reacties of
gezondheidsproblemen die voortvloeien uit het gebruik van onze voedsel- en drankproducten, tenzij
anders schriftelijk overeengekomen.

10. Overmacht
a. Het cateringbedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige vertraging, annulering of
tekortkomingen in de dienstverlening als gevolg van overmacht, zoals natuurrampen, stakingen,
branden, technische storingen of andere onvoorziene omstandigheden.

11. Toepasselijk recht
a. Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de wetten van Nederland.

Door bevestiging per mail verklaart de klant dat hij/zij akkoord gaat met bovengenoemde
voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de diensten van Schouwenburg
Catering.

Chat openen
Laat het ons weten als u een vraag heeft.